WIELKIE KARTY ARCHANIOŁÓW, Ulrike Hinrichs


KUP TERAZ SUPER CENA 29,- PLN

Przepiękne Karty Archaniołów o bogatej symbolice
„Wielkie Karty Archaniołów“ – to przygotowany z miłością komplet kart składający się z 18 Kart Archaniołów oraz książki. Karty i tekst stanowią razem złożoną z 18 etapów drogę wtajemniczenia w Świat Światła. W wędrówce tej prowadzeni jesteśmy od zadania do daru, by w końcu posiąść zdolność patrzenia sercem.
W książce zawarto szczegółowe opisy 18 Archaniołów. Zamieszczono także krótkie hasła, podsumowujące naturę i zadanie danego Archanioła, oraz szczegółowe opisy ich Energii i przesłań dla nas. Symbolika Kart jest bardzo głęboka. Szczególnie pomocne są wskazówki odnoszące się do aktualnej sytuacji oraz afirmacje i medytacje, które mają za zadanie pomóc nam w realizacji anielskiego przesłania w naszym codziennym życiu duchowym.
Wychodzi we wrześniu! Książka i 18 kart, ISBN 978-80-7370-061-4, Cat. Nr 0061, Cena detaliczna 49.00 zł (VAT 0%)